Posts Tagged 'Beth-Haran Ministries Potchefstroom'

Wat is jou Isak?-Beth-Haran Ministries Potchefstroom

Die volgende is uitgestuur deur Louise Grobler, met haar toestemming lê ek dit vandag voor julle. Sy is betrokke by die Beth-Haran Ministries in Potchefstroom.

So, wat is JOU Isak?

Hebr 11:17-19

Die verhaal van Abraham en Isak klink soos iets uit ‘n spannende draaiboek.
Pa en seun klim die berg. Die seun dra die hout.
Die seun vra vir sy pa: Pa waar is die lam vir die offer?
Die pa antwoord met ‘n strak gesig: God homself sal die lam voorsien my kind
Die pa bou die altaar. Die seun help bou aan die altaar.
Die seun besef skielik wat sy pa beplan.
Sy pa bevel hom om op die altaar te gaan lê, en hy gehoorsaam.
Sy pa bind hom op die altaar vas
Die seun lê en ruk van inspanning op die altaar, terwyl hy die dood in die gesig staar.
Die pa lig die mes in die lug reg om sy seun se lewe te neem, en daarna sy lyk op die altaar te verbrand.
Skielik is daar ‘n ander stem wat praat en sê: STOP! Moenie die seun seermaak nie Kyk in die bos sit ‘n ram vas. Neem daardie ram en offer hom aan my.
Die pa maak dan sy seun van die altaar los en offer die ram in sy plek tot God.

Hierdie dag was Abraham se grootste beproewing ooit. Sy geloof was deur en deur getoets.

Baie van ons ervaar innerlike konflik met dit wat God van Abraham verwag het. Hoe kan God wat ‘n God van liefde is, van Abraham verwag het om sy eie kind, sy eie seun dood te maak?
Ons raak ongemaklik, en ons wonder wie hierdie God is wat van Abraham verwag het om sy kind prys te gee.

Kan jy jouself indink wat God werklik van Abraham verwag het. Die ondenkbare hartseer van ‘n ouer om ‘n kind aan die dood af te staan. Nog erger, om vir sy dood verantwoordelik te wees.

Genesis 22:1-2 sê vir ons waarmee God Abraham se gehoorsaamheid getoets het.
” God sê vir hom: Neem jou seun, jou enigste seun, ja vir Isak wat jy so liefhet, en gaan na die land Moria. Offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat ek vir jou sal wys”

God sê neem jou enigste seun. Abraham het nie net een seun gehad nie, daar was ook Ismail.
– Maar Isak was die beloofde seun
– Die verbonds-kind
– Die seun uit wie se se nageslag die verlosser sou kom
– Die seun vir wie Abraham en Sarah 25 jaar gewag het
– Die seun wat Sarah verwag het toe sy amper 100 jaar oud was
– Die seun vir wie Abraham innig lief gehad het

Daar was geen twyfel oor God se bedoeling nie.
– God wou hê Abraham moes met sy seun reis na Moria en ‘n klip altaar daar bou
op een van die berge.
– Hy moes dan ‘n laag hout op die altaar neerlê, en dan sy seun op die altaar
vasbind.
– Dan sou Abraham die mes vat en Isak se keel afsny op dieselfde wyse as wat
hy met ‘n ram sou doen wat geoffer word.
– En laastens sou hy die hout aan die brand steek, sy seun se brandende liggaam
aan God as ‘n offer bring.

Abraham het twee maniere gehad waarop hy kon reageer:
Hy kon God gehoorsaam wees of nie. So eenvoudig soos dit.
Om God se arm te probeer draai is om ongehoorsaam te wees.
Om ‘n alternatiewe plan voor God te bring is om ongehoorsaam te wees.
Om God se bevel te verontagsaam is om ongehoorsaam te wees.

God het vir Abraham die belofte gegee dat hy die vader van menigte generasies sou wees, en dat ‘n groot nasie deur Isak se nageslag sou kom. Maar dit sou nie gebeur het met ‘n dooie Isak nie.

Die bevel en belofte van God staan lynreg teenoor mekaar:
God belowe vir Abraham ‘n nageslaag deur sy seun Isak.
God beveel Abraham om vir Isak te gaan offer.

As Abraham vir Isak doodmaak, dan is daar nie ‘n Isak deur wie sy nageslag gebore kan word nie. Hoe werk dit dan?
Abraham het nie geweet hoe nie, maar hy het geweet dat God nie sy belofte aan hom sou verbreek nie.

As ons werklik geloof in God het, dan glo ons net eenvoudig dat God sal doen wat hy belowe het. Die ‘HOE’ is total en al in God se hande.

Allow God to be God to work out the how.

Hoe het God sy belofte nagekom aan Abraham?
Deur die ram te voorsien om as offer gebring te word in die plek van Isak.
Het Abraham dit vooraf geweet voordat hy vir Isak geoffer het? NEE
Hy het God met sy hele hart vertrou dat Hy sy belofte sou nakom, selfs al beteken dit om sy seun Isak weer uit die dood uit op te wek.

Genesis 22 vertel die verhaal van wat ‘n man sal doen uit liefde vir sy God.
Die 4 evangelies in die nuwe testament vertel ‘n verhaal van ‘n God en wat Hy sal doen uit liefde vir sy skepsels.

Abraham het sy seun geoffer.
God het sy seun geoffer.

Isaak het die hout gedra.
Jesus het die kruis gedra.

Isaak was op die altaar neergelê.
Jesus was aan ‘n kruis vasgespyker.

Abraham was gewillig om sy seun dood te maak.
Dit was die wil van God dat Jesus moes sterf.

The ram was geoffer in die plek van Isaak.
Jesus was geoffer in die plek van sondaars.

Isaak het as te ware uit die dood uit terug gekeur.
Jesus het uit die dood uit op gestaan.

Die verhale van Jesus en Isaak stem baie ooreen met mekaar, behalwe dat daar in Jesus se geval toe hy aan die kruis gehang het, nie iemand was wat geskree het: STOP! Moenie hom seermaak nie, daar is ‘n ram in die bos wat geoffer kan word nie. Jesus was die lam wat geoffer moes word vir my en vir jou.

So wat is ons veronderstel om te leer en te kry uit die verhaal van Abraham en Isak?

Gen 22:16 se: Jy het jou geliefde seun nie van my weerhou het nie.
Ek het jou gevra om jou mees kosbaarste besitting aan my te offer, en jy het dit vir my gegee.

Menigte van ons word keer op keer teen die berg van Moria gelei en gevra dat ons dit wat vir ons kosbaar is aan God offer, want dit het te belangrik geword in ons lewens. Dit het ‘n afgod in ons lewens geword.

God kyk na ons, en sê: neem my hand en ons sê: Ek kan nie God, my hande is vol goed wat U vir my gegee het. En God se weer neem my hand.
En Ons skree: Nee, Ek kan nie, dis te moeilik! Moet asb nie verwag dat ek dit moet opgee nie!

God in sy goedheid bring ons elke keer terug na die berg van Morai, na die plek van sacrifice. Die plek van offers bring.
Die plek waar ons alles wat so belangrik geword het vir ons op die altaar voor God neerle en sê: Al hierdie goed, behoort aan U.

Dit wat jy nie bereid is om op die altaar neer te lê nie, beheer jou lewe.

Die goed wat vandag in jou hande is wat veroorsaak dat jy nie God se hand kan vat nie, kan geld wees, jou familie, facebook, jou werk, jou lewensmaat, jou kind, jou tyd, jou vriende, jou drome, jou talente, selfs die kerk.

Dis tyd dat ons ons hande oopmaak en laat gaan aan al hierdie dinge wat so belangrik geword het vir ons., en God se hand vat om verhouding met hom te bou.

Wat is jou Isaak wat jy op die altaar neer moet lê vir God?

Menigte van die afgode wat God wil hê ons moet laat gaan, is goeie goed in ons lewens. Dit is nie evil of slegte goed nie. Dis goeie goed wat net te belangrik in ons lewens geword het. Goeie goed wat ons goed laat voel, en veilig laat voel.

Daar is niks daarmee fout om ‘n familie te hê, kinders groot te maak, geld te maak of vriende te hê nie. Dis alles goed.
Maar weet dat juis die goeie goed, die potensiaal het om ‘n afgod in jou lewe te word.

Die challenge in die verhaal van Abraham en Isaak is: Om die dinge wat God in die eerste plek vir God gegee het, weer terug aan God te gee. Sodat ons in verhouding met Hom kan loop.

Wanneer ons met God stoei, en so desperaat probeer vasklou aan die dinge wat vir ons so kosbaar is, dan is dit moeilik om God se liefde en goedheid in alles raak te sien.

God weet beter as ons: Hy weet dat solank daar dinge in ons lewens is waaraan ons vashou, dit die potensiaal het of skeiding te veroorsaak tussen ons en God.

Wat is jou Isaak wat jy op die altaar neer moet lê?
God het die belangrikste ding in sy lewe vir jou neergelê op die altaar.
Sy enigste seun. Is jy bereid om dieselfde vir God terug te doen?

Mark 8:36 ‘ Wat sal dit jou tog help as jy alles in die lewe bereik, maar jou diepste menswees lei skade?

Groete
Louise


Vind uit as ek iets nuuts kwytraak. Dit is natuurlik gratis.

Sluit aan by 14 ander intekenaars

Dis wie ek is:

Ek is ‘n Afrikaner man, ek is gay, en ek is 29 jaar oud. Ek skryf die blog, om uiting te gee aan my taal en my kultuur, ten spyte van die feit dat baie mense dink n gay man is minder man. Ek is lief vir my land, my mense, my taal en ons kos. Ek is lief vir my God. Ek glo ek is wie ek is as gevolg van die oorloë van my voorvaders. My kultuur het my identiteit gevorm. Braaivleis is in my bloed, en ek kan net waarlik gelukkig wees onder die Afrika son.
Tell the world on hellopeter.com
I shmaak SA Blogs, sorted with Amatomu.com

Views since November 2009

  • 23 214 Hits

Vanwaar is die gaste

…en hulle vlaggies.

free counters

RSS Om die kombuis tafel

  • 2017 Januarie 6, 2017 Ingrid Marais

Willie Werfetter

Die Werf